Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh

Đinh Triển

0966709119

Tư vấn
Kỹ thuật - lắp đặt

Những tổn thất về áp suất khí nén trong hệ thống

Việc tính toán chính xác những tổn thất về áp suất hay những thông số khác cho các loại máy nén khí và hệ thống khí nén là môt việc không hề dễ dàng .

Do quá trình tính toán tương đối phức tạp nên chỉ  xét một số tổn thất về áp suất tiêu biểu sau:
-    Tổn thất về áp suất ở đường ống dẫn thẳng ∆pR
-    Tổn thất khi tiết diện thay đổi ∆pE
-    Tổn thất áp suất ở các van ∆pV
1.    Tính toán tổn thất ở các ống dẫn thẳng
-    Công thức tính:

công thức tính tổn thất áp suất ở ống dẫn

.l: là chiều dài ống dẫn
.pR=1,2 khối lượng riêng của không khí ở trạng thái tiêu chuẩn
ρ= khối lượng riêng của không khí
.v : vận tốc của dòng chảy
. d: đường kính ống dẫn
λ : hệ số ma sát của ống
2.    Tính áp suất bị tổn thất khi thay đổi tiết diện

Công thức tính tổn thất áp suất

ở hệ thống ống dẫn ngoài những ống dẫn thẳng còn có các ống dẫn có tiết diện có thể thay đổi , dòng khí được chuyển đi trong ống cũng có thể bị hao tổn về áp suất khi di chuyển trong những đường ống này.
-    Công thức tính:
3.    Tổn thất áp suất ở các van may nen khi

công thức tính tổn thất áp suất trong van

-    Sự tổn thất về áp suất xảy ra tại một số vị trí: van đảo chiều, van áp suất, van tiết lưu…được tính theo công thức:
4.    Tổn thấp áp suất trên các đường ống dẫn thẳng

-    Giá trị tổn thất của áp suất máy nén khí được tính thông qua chiều dài của ống dẫn theo công thức:

Công thức tính tổn thất khí nén qua ống dẫn thẳng

Trong đó l’ là chiều dài ống dẫn tương đương