Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh

Đinh Triển

0966709119

Tư vấn
Kỹ thuật - lắp đặt

An toàn sử dụng và vận hành cầu nâng 2 trụ

Khi sử dụng cầu nâng ô tô đối với thợ vận hành việc sử dụng và vận hành cầu nâng ô tô hòa toàn dễ dàng, những để cầu nâng ô tô 2 trụ hoạt động được dễ dàng và ổn đị thì việc bản dưỡng bảo trì cầu nâng là điều không thể không thiếu

Các nguyên tắc khi sử dụng cầu nâng 2 trụ

Thường xuyên kiểm tra cầu nâng, Không vận hành cầu nâng khi thấy có biểu hiện lỗi hoặc có linh kiện hư hỏng.

Tuyệt đối không để cầu nâng hoạt động khi quá tải, Các thông số trong tải thường được nghi rõ ở thành cầu nâng ô tô.

Chỉ sử dụng và vận hành cầu nâng ô tô 2 trụ khi đã từng làm việc với cầu hoặc có người có khinh nghiêm chỉ dẫn.

Không vận hành cầu nâng khi có người ở trong xe ô tô, và tránh xa khu vực trong phạm vì cầu nâng 2 trụ

Trước khi nâng cầu cần chú ý đặt các tay nâng vào đúng vị trí trên thân xe, khi cầu nâng tới mức cần thiết thì phải đóng khóa an toàn.

Mỗi dòng xe có trọng tâm xe khác nhau, trước khi sửa chữa có thể xe đã được tháo một trong các bộ phận nào đó nên sẽ làm thay đổi trọng tâm của xe, chú ý trong việc đặt vị trí tay nâng đúng điểm cân đối.

Hạ cầu nâng ô tô 2 trụ

Trước khi hạ cầu nâng ô tô 2 trụ, cũng như các dòng cầu nâng 4 trụ hay cầu nâng cắt kéo, phải đảm bảo đã giải phóng mặt bằng khồng có vật cản của cầu ở dưới, và không có người đúng trong phạm vi của cầu nâng 2 trụ.

Sau khi xe hạ xuống phải đưa tay nâng về vị trí ban đầu để đưa xe ra ngoài an toàn.

Xem thêm các bài viết hướng dẫn về cầu nâng ô tô tại đây : http://thietbig20.vn/kinh-nghiem-hay